SPRÅKLYDVANSKER

Barn med språklydvansker har problemer med å lage eller bruke språklydene. Vanskene kan være så omfattende at det er vanskelig for barnet å gjøre seg forstått, eller det kan være problemer med en eller to språklyder. 

 Tilbake til fagområder / diagnoser

COPYRIGHT ©2016
Webdesign: G.J.S