VCD (Vocal Cord Dysfunction)

Dette er først og fremst en sammensatt pustevanske som gjør at stemmebåndene lukker seg fremfor ååpne seg ved innpust. Denne lidelsen kalles også paradoksal stemmebåndsbevegelse. Pustevansken  utløses oftest ved hard trening og/eller psykisk stress.  Personen kan få en kvelningsfornemmelse. Stemmelidelsen kan lett bli forvekslet med astma. Astmamedisin har ingen forventet effekt.

Tilbake til mer om stemmevansker

 

 

COPYRIGHT ©2016
Webdesign: G.J.S