AFASI   

Afasi er en språkforstyrrelse som kan oppstå som følge av skade eller sykdom i hjernen. Afasi kan ramme talen, forståelsen, lese- og /eller skriveevnen. Det betyr at det kan være vanskelig å finne ord (ordletingsvansker) eller uttale dem, lese, skrive og/eller forstå hva andre sier. Graden av vansker varierer fra lette til alvorlige. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men hodeskader og hjernesvulster kan også medføre afasi.  

Tilbake til fagområder / diagnoser

 

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern