DYSFAGI (spise- og svelgvansker)

Dysfagi er en spise- og svelgvanske. Dysfagi er ikke en sykdom i seg selv, men et symptom som kan oppstå ved for eksempel hjerneslag, MS, Parkinson Sykdom og ALS.  Symptomer på dysfagi kan komme gradvis eller akutt. Det kan arte seg ved at  man hoster etter inntak av mat og drikke, mat og drikke renner ut av munnen og /eller mat blir sittende fast i halsen eller brystet. Hvis mat og drikke kommer ned i luftveiene  på grunn av svelgvansker, kan det resultere i lungebetennelse.    Tilbake til fagområder / diagnoser

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern