KOMMUNIKASJON

Fra latin; communicare - gjøre noe felles. I verbal kommunikasjon er det stemmen som bærer frem budskapet. Bruken av ord, stemme (stemmeleie, styrke og klang), kroppsspråk, diksjon/artikulasjon, blikkkontakt, gester og artikulasjon (mumling, talehastighet)  er faktorer som påvirker kommunikasjon. Målet i enhver logopedisk behandling er å hjelpe klienten til å bli en bedre kommunikasjonspartner. Tilbake til mer om stemmevansker

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern