LOGOPEDENE


Jorunn.jpg

Jorunn Frydenbø (Logoped MNLL)

Distriktslogoped i Bergen i 8 år - allsidig praksis innen de logopediske fagområdene.

Har arbeidet på Bredtvet Senter for Logopedi / Stat.ped., seksjon for stemmevansker i 18 år. Klientsakene dekket de fleste diagnoser innen stemmefeltet. Deltok i stemmeteam som la opp behandlingsberedskap og strategi for behandling av klienter med diagnosen ALS.

Samarbeidsprosjekt med øre-nese-hals avdeling ved Rikshospitalet om stemmelidelsen spastisk dysfoni. Praksisveileder for logopedstudenter ved Universitetet i Oslo i 18 år. Etablerte Logopedisk Institutt i 1995 og har opparbeidet seg en solid klinisk kompetanse innen området stemme / stemmevansker. Arbeider mye med profesjonelle skuespillere og sangere fra de ulike scener..


Ragnhild.jpg

Ragnhild Skard (Logoped MNLL, Cand.spes.ped)

Har arbeidet på Bretvedt senter for logopedi /Statped., seksjon for stemme-vansker fram til 1995. Var praksisveileder for logopedstudenter på Bretvedt og Logopedisk Institutt fra 1974 - 2010.

Hun har også vært foreleser for logopedstudenter (Universitetet i Oslo)

Studieopphold med vekt på stemme og psyke i Madison-Wisconsin 1977 - 1978. Embedseksamen Cand.spes.ped med hovedoppgaven "Stemmen, sjelens ekko" 1996. Avsluttet 4 - årig Gestaltterapi-utdanning i 1990. Hatt 20% stilling på Praktisk Teologisk Seminar på Universitetet i Oslo i nesten 10 år. Var med på å starte Logopedisk Institutt i 1995.


Hege.jpg

Hege Skevik (Logoped MNLL)

Logopedi og Psykologi grunnfag fra Universitetet i Oslo. Sertifisert LSVT Loud terapeut (Athen, 2010).

Har lang og bred arbeidserfaring med hovedvekt på stemme, afasi, dysfagi og lese/skrivevansker, dysartri, taleapraksi og orofacial stimulerings/reguleringsterapi. Hun har arbeidet som privatpraktiserende logoped med egen praksis fra 1993- 2014. I tillegg til dette har hun hatt 75% stilling ved Diakonhjemmet sykehus i 1998-1999 og var deltidsansatt ved Nordtvedt skole i 1994-1999. I sin praksis har hun også hatt et engasjement på Lovisenberg Diakonale sykehus. Fra 2014 har hun arbeidet ved Logopedisk Institutt.


Karen1.jpg

Karen Greve (Logoped MNLL)

Logopedutdannet fra Universitetet i Oslo. Utdannet klassisk sanger fra Queensland Conservatorium i Brisbane, Australia. Sertifisert Accent Method Breathing instruktør.

Har jobbet som logoped i Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo, samt Pedagogisk-psykologisk rådgiver på førskoleteam. Begynte hos Logopedisk Institutt høsten 2018.

Arbeider med stemme, afasi, lese- og skrivevansker, artikulasjon, taleflytvansker hos barn, ungdom og voksne, og språk- og talevansker hos barn (artikulasjon, fonologi, leppe-kjeve-ganespalte).

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern