LOGOPEDENE


Jorunn Frydenbø (Logoped MNLL)

Distriktslogoped i Bergen i 8 år - allsidig praksis innen de logopediske fagområdene.

Har arbeidet på Bredtvet Senter for Logopedi /  Stat.ped., seksjon for stemmevansker i 18 år.  Klientsakene dekket de fleste diagnoser innen stemmefeltet. Deltok i stemmeteam som la opp behandlingsberedskap og strategi for behandling av klienter med diagnosen ALS.

Samarbeidsprosjekt med øre-nese-hals avdeling ved Rikshospitalet om stemmelidelsen spastisk dysfoni. Praksisveileder for logopedstudenter ved Universitetet i Oslo i 18 år. Etablerte Logopedisk Institutt i 1995 og har opparbeidet seg en solid klinisk kompetanse innen området stemme / stemmevansker. Arbeider mye med profesjonelle skuespillere og sangere fra de ulike scener.


Gry Sandland  (Logoped MNLL, Cand.Ed)

Logopedutdanneti 1998 (Universitetet i Oslo). Embetsstudie i spesialpedagogikk i 2003 (Universitete i Oslo). Sertifisert LSVT Loud-terapeut (Cambridge, 2009). Spesialpedagogikk, linje for fysisk funksjonshemning (Universitete i Oslo, 1996). 1.avd jus (Universitete i Oslo, 1980) 

Etablerte privat logopedpraksis i 2000 (Sentrum Logopedi) som har vært i drift til hun begynte på Logopedisk Institutt sommeren 2015.  Har lang og god kompetanse innen afasi, taleapraksi, stemme og Parkinson sykdom. Har jobbet i 25 år som aerobicinstruktør, og skrev om  "Stemmevansker blant aerobic-instruktører" i sin hovedfagsoppgave 2004.  Holder foredrag i LSVT Loud og jobber mye med presentasjonsteknikk med bakgrunn i egen arbeidserfaring fra teater og scene.


Ragnhild Skard (Logoped MNLL, Cand.spes.ped)

Logopedutdannet i 1973.    

Har arbeidet på Bretvedt senter for logopedi /Statped., seksjon for stemme-vansker fram til 1995. Var praksisveileder for logopedstudenter på Bretvedt og Logopedisk Institutt fra 1974 - 2010. 

Hun har også vært foreleser for logopedstudenter (Universitetet i Oslo)                                                                          

Studieopphold med vekt på stemme og psyke i Madison-Wisconsin 1977 - 1978. Embedseksamen Cand.spes.ped med hovedoppgaven "Stemmen, sjelens ekko" 1996. Avsluttet 4 -  årig Gestaltterapi-utdanning i 1990. Hatt 20% stilling på Praktisk Teologisk Seminar på Universitetet  i Oslo i nesten 10 år. Var med på å starte Logopedisk Institutt i 1995. 


Hege Skevik  (Logoped MNLL)

Logopedutdannet i 1993 (Universitetet i Oslo) Psykologi grunnfag (Universitetet i Oslo) Sertifisert LSVT Loud terapeut (Athen, 2010). 

Har lang og bred arbeidserfaring  med hovedvekt på stemme, afasi, dysfagi og lese/skrivevansker, dysartri,  taleapraksi og orofacial stimulerings/reguleringsterapi. Hun har arbeidet som privatpraktiserende logoped med egen praksis fra 1993- 2014. I tillegg til dette har hun hatt 75% stilling ved Diakonhjemmet sykehus i 1998-1999 og var deltidsansatt ved Nordtvedt skole i 1994-1999. I sin praksis har hun også hatt et engasjement på Lovisenberg Diakonale sykehus.  Fra 2014 har hun arbeidet ved Logopedisk Institutt.  

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern
Webdesign: G.J.S