LOGOPEDISK INSTITUTT - ETABLERT  1995

Vi er fire privatpraktiserende logopeder med lang og god erfaring innen de logopediske fagområdene. Vi hjelper barn, unge og voksne med tale- og kommunikasjonsvansker. Vi har mønsteravtale med Helfo og er et supplement til den offentlige logopedtjenesten. Vi hjelper deg  i søkeprosessen med å få dekket behandlingen, der kommunen ikke har et tilbud. Om du får dekket behandlingen, avhenger av diagnosen.

Ta gjerne kontakt på telefon: 22 60 52 40 / 22 99 34 70 eller bruk vårt kontaktskjema

Velkommen til oss -  vi ser frem til å høre fra deg!

 
  Ragnhild Skard, Hege Skevik, Gry Sandland og Jorunn Frydenbø.

Ragnhild Skard, Hege Skevik, Gry Sandland og Jorunn Frydenbø.

  HEGDEHAUGSVEIEN 35

HEGDEHAUGSVEIEN 35

  BLÅTRIKKEN KJØRER DEG TIL DØREN

BLÅTRIKKEN KJØRER DEG TIL DØREN

  RESEPSJON

RESEPSJON

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern