LSVT LOUD    

En intensiv stemmetreningsmetode for personer med Parkinson Sykdom (PS).

Forskning (bl.a. Ramig, L. and  Fox, C 2007) viser at LSVT Loud fører til forbedret tale i forhold til stemmestyrke, mimikk, uttale, taletempo. Feiltolking av egen stemmekraft forbedres og personens livskvalitet øker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Over 20 års forskning utført av blant annet NIH (National Institute and Health, USA) har dokumentert at LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) Loud er den mest effektive stemmebehandlingen for personer med PS og andre nevrologiske tilstander. Den logopediske treningen varer en måned med 16 individuelle behandlingstimer og10-15 minutter daglig egentrening. 

Intensiv og hyppig trening viser til gode resultater, slik det også er anbefalt innen logopedisk behandling generelt (jfr. Nasjonale retningslinjer for rehabilitering, 2010). Metoden er strukturert,  lett å følge og man merker raskt forbedring som igjen skaper motivasjon for den intensive treningen. Ingen tradisjonell logopedisk behandling av personer med PS kan vise til lignende resultater når det gjelder langtidseffekt.  Hyppige repetisjoner og gjentagelser av enkle øvelser i en måned, gjør hjernen i stand til å endre og forbedre tale- og stemmeadferd. Etter fire ukers gjennomført trening skal personen ha automatisert en tydelig tale.  Man har da fått et verktøy til å fortsette videre egentrening. For mer informasjon, se www.lsvtglobal.com/

Tilbake til fagområder /diagnoser                             Tilbake til PS og talevansker

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern