MS OG TALE-/ SVELGVANSKER

Symptomer som kan oppstå i forbindelse med denne sykdommen er blant annet svelgvansker og uttalevansker i form av utydelig tale. Vi er behjelpelig med kartlegging, veiledning og oppfølging i forhold til dette,  Tilbake til fagområder /diagnoser

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern