SPASTISK DYSFONI/ LARYNGEAL DYSTONI

Denne stemmelidelsen er forårsaket av ufrivillige kramper i stemmebåndsmusklene. Det vanligste er kramper i musklene som lukker stemmespalten (den smale åpningen mellom de to stemmebåndene, også kalt glottis). Stemmen får et hakkete og krampaktig preg. Krampeplagene kan variere fra moderate til invalidiserende. Forskere antar at årsaken til denne vansken skyldes en forstyrrelse i hjernen som samordner forskjellige muskelbevegelser (basalgangliene). Det er pr. i dag ukjent hvorfor noen får en slik "signalforstyrrelse".  Spastisk dysfoni kan behandles med små mengder botulinumtoxin som sprøytes inn i stemmebåndsmusklene. Stemmebåndene slapper av, blir mindre spente og stemmen normaliseres. Det kan bli aktuelt å gjenta behandlingen. Instituttet samarbeider med øre  - nese -  halsleger som har god kompetanse på dette området.      Tilbake til mer om stemmevansker

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern