SPRÅKLYDVANSKER

Barn med språklydvansker har problemer med å lage eller bruke språklydene. Vanskene kan være så omfattende at det er vanskelig for barnet å gjøre seg forstått, eller det kan være problemer med en eller to språklyder. 

 Tilbake til fagområder / diagnoser

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern