STEMMEVANSKER

Stemmevansker kan medføre hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme, stemmebrist, stemmeknirk og helt eller delvis bortfall av stemme (afoni ).  Det kan også være at stemmen ikke høres så avvikende ut, men personen selv føler subjektivt ubehag  som kremtetrang, smerter i hals, tørrhet,  "klump i halsen"-følelse og at det er svært slitsomt og ubehagelig å bruker stemmen. 

Stemmevansker kan forårsakes av sykdom, skade eller forstyrrelser i alle deler av stemme og /eller taleapparatet.  Årsaken til stemmevansker kan være anatomiske forandringer i strupen. Disse kan være medfødt eller ervervet gjennom skade eller sykdom (organiske vansker).  Feilbruk av stemmen kan også medføre stemmevansker (funksjonelle vansker). Her behøver det ikke være noen anatomiske forandringer på stemmeleppene. Særlig utsatt for feilbruk er de som har et stemmekrevende yrke. 

   Mer om stemmevansker                           Tilbake til fagområder / diagnoser

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern