TALEAPRAKSI  

Taleapraksi er en uttalevanske som kan variere fra total taushet til vansker som er lite merkbare.  Talemuskulaturen er ikke svekket. Det er evnen til å bruke denne muskulaturen til viljesstyrt uttale av ord som er rammet. Det er strevsomt å uttale lyder, stavelser og ord og få de i riktig rekkefølge (artikulatorisk strev).  Å komme i gang med en ytring kan oppleves umulig, talen preges av språklydsfeil og taletempo er redusert. Ofte blir det gjentagelse av lyder, stavelser og ord ("hakk i plata" /motorisk perseverasjon).

Ved ren taleapraksi kan man lese en tekst inni seg og tenke klart, men straks man skal  snakke, er uttalen preget av kamp og strev for å få ordene ut. Vanskene er variable, i den forstand at personen kan ha lett for å si et ord en gang, men ikke en annen gang.   Tilbake til fagområder / diagnoser

Logopedisk institutt - Hegdehaugsveien 35  0352 Oslo
COPYRIGHT ©2018   -   Personvern